Onderdeel van

LOGO 75
IStock 000033999966Large
Prevent

Cybercrime grootste bedreiging bedrijfsleven, niks nieuws onder de zon?

30-12-2023

Dat een cyberaanval / datalek het aller-aller-aller grootste risico vormt voor het bedrijfsleven verbaast niemand, toch?

Helaas zien we dat digitale criminaliteit nog steeds evolueert. Digitale ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Sneller dan dat veel organisaties dit kunnen bijbenen. Tijd voor verandering!

In de snel evoluerende zakelijke wereld van vandaag de dag, waarbij technologie een integraal onderdeel is geworden van bijna elk aspect van bedrijfsvoering, is het grootste risico waarmee bedrijven worden geconfronteerd niet langer beperkt tot traditionele bedreigingen. Het grootste gevaar dat op de loer ligt, is het gevaar van cyberaanvallen, blijkt uit onderzoek van AON. Ondanks deze dreiging lijken veel bestuurders nog steeds niet volledig te bevatten dat hun hele bedrijf vaak grotendeels afhankelijk is van IT.

Ongekende mogelijkheden

De verschuiving naar een digitaal gedreven bedrijfslandschap heeft bedrijven ongekende mogelijkheden geboden om te innoveren, efficiëntie te vergroten en wereldwijd te opereren. Maar deze digitalisering heeft ook de deur wijd opengezet voor cybercriminelen om toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens en -systemen. Het resultaat is dat cyberaanvallen nu een verwoestende bedreiging vormen voor organisaties van vrijwel elke omvang en sector.

Cyberaanval nog niet gezien als grootste risico

Een van de redenen waarom veel bestuurders traditionele risico's nog steeds als groter beschouwen dan cyberaanvallen, is wellicht het gebrek aan zichtbaarheid. Terwijl de oorzaken en ontwikkeling van een cyberaanval vaak diep verborgen kunnen blijven, richten ze aanzienlijke schade aan. Financiële verliezen, reputatieschade en verlies van vertrouwen bij klanten zijn slechts enkele van de gevolgen van een succesvolle cyberaanval.

Niet uitsluitend grote bedrijven getroffen

Een ander misverstand is dat cyberaanvallen alleen grote ondernemingen treffen. In werkelijkheid vormen ook kleine en middelgrote bedrijven een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen, omdat ze vaak niet over dezelfde middelen en beveiligingsmaatregelen beschikken als grote ondernemingen. Het gebrek aan bewustzijn en vaak hogere risico-acceptatiecriteria (zonder dit bewust te beseffen) maakt deze bedrijven juist kwetsbaarder.

Om het hoofd te bieden aan het groeiende gevaar van cyberaanvallen, moeten bedrijven hun beveiligingsstrategieën herzien en zich bewust worden van de werkelijke omvang van het risico. WeSecureIT helpt organisaties met de Cyber RI&E.

Hieronder enkele tips:

  1. Bewustwording en educatie: Bestuurders moeten zich bewust worden van de risico's en zich regelmatig laten informeren over de nieuwste dreigingen en trends in cyberbeveiliging.

  2. Investeren in beveiliging: Bedrijven moeten investeren in robuuste cybersecurity-oplossingen en zorgen voor een adequaat budget voor beveiligingsmaatregelen.

  3. Training van personeel: Werknemers zijn vaak de zwakste schakel in de beveiligingsketen. Training en bewustwording voor het personeel zijn essentieel.

  4. Incident Response Plan: Het opstellen van een duidelijk en effectief incident response plan kan helpen de schade van een cyberaanval te beperken.

  5. Continue monitoring: Voortdurende monitoring van netwerken en systemen kan helpen bij het identificeren van potentiële bedreigingen voordat ze schade kunnen aanrichten. Mocht een kwaadwillende binnen zijn, kan de schade worden geminimaliseerd.

In een tijdperk waarin digitalisering de norm is geworden, is het van cruciaal belang dat bestuurders het risico van cyberaanvallen serieus nemen. Het negeren van dit groeiende gevaar kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de financiële stabiliteit als de reputatie van een bedrijf.

Met onze Cyber RI&E helpen we bestuurders de digitale risico's helder te krijgen. Pragmatisch en vooral concreet. Dat is waar bedrijven echt behoefte aan hebben.