Onderdeel van

LOGO 75
Shutterstock 1705927018
Back-up & Recovery Plan
uw IT-omgeving plat?

Hoe snel bent u weer online?

Een back-up & recovery plan is een essentieel onderdeel van beveiligingsstrategie in de huidige digitale wereld. Je kunt het risico op downtime verkleinen, maar alle incidenten bij bedrijven tonen aan dat er toch altijd iets kan gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan ransomware-aanvallen, stroomuitval en hardware-uitval. 

Shutterstock 1705927018
VEILIGE LOCATIE

Voorkom verloren gegevens

Een back-up & recovery plan is een proces waarbij regelmatig kopieën van gegevens en systemen worden gemaakt en deze kopieën op een veilige locatie worden opgeslagen. Als er een beveiligingsincident optreedt, kunnen deze back-ups worden gebruikt om de verloren gegevens en systemen te herstellen en de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk te hervatten.

Veel organisatie komen er bij een incident pas achter hoe lang het eigenlijk duurt om een volledige back-up terug te zetten. Het terug kunnen zetten van alle data in bijvoorbeeld 2 dagen betekent niet dat alle systemen dan weer correct functioneren. Daarom is het volledig testen van het meest ingrijpende scenario heel erg belangrijk.

Tips voor uw back-up & recovery plan

  • Bepaal als eindverantwoordelijke de maximaal aanvaardbare downtime per systeem.
  • Bepaal dan welke back-up strategie en dienstverlener past bij deze maximale downtime.
  • Test op regelmatige basis het back-up plan en de technische uitvoering.
  • Vergeet het back-up plan niet aan te passen bij het in gebruik nemen van nieuwe digitale systemen.

React

Digitale noodhulp

React

Incident Response Plan

React

Incident Scenario Game

React

Beveiliging verbeteren

Blijf op de hoogte