Onderdeel van

LOGO 75
Sectoren
Sectoren
Sectoren

Maatwerk voor uw specifieke branche

Cyberrisico's spelen een rol in elke bedrijfstak. De impact is het grootst als primaire bedrijfsprocessen worden geraakt. Immers dit raakt direct de productie of dienstverlening. Denk hierbij aan sectoren als industrie, logistiek, handel, overheid of de zorg. Wij leveren maatwerk oplossingen voor iedere organisatie in elke branche.

Sectoren
SECTOREN

Cybersecurity per sector

Hoewel cybercriminelen niet discrimineren hebben sommige sectoren net even andere securityrisico's en -uitdagingen dan andere. Uit ervaring weten wij de verschillen en hebben hier ook onze dienstverlening op aangepast. 

Bedrijfsprocessen

Zo maakt het een groot verschil of IT een grote invloed heeft op uw primaire bedrijfsproces of 'slechts' op ondersteunende diensten en afdelingen. Hoe belangrijker de IT-omgeving voor de organisatie hoe groter de impact als het fout gaat.

Branchespecifieke expertise

Benieuwd wat de meest voorkomende cybergevaren in uw bedrijfstak zijn? Maak gebruik van onze branchespecifieke expertise en krijg grip op uw IT en cyberrisico's. 

CASUS

Security Audit voor een productiebedrijf (luchtvaart)

WeSecureIT levert maatwerk binnen diverse sectoren. Tijdens deze specifieke audit kwamen veel verbeterpunten aan het licht, waaronder gebreken in de WiFi-inrichting, netwerkscheidingen en firewall-configuraties. Het doel was om in samenwerking met de bestaande IT-partners kwetsbaarheden op te lossen en te voorkomen. 

Naar aanleiding van de audit en het verbeterplan besloot de klant een samenwerking aan te gaan met een nieuwe IT-partner en werd de IT-omgeving heringericht. Een jaar later voerde WeSecureIT opnieuw de audit uit, waarbij veel minder kwetsbaarheden werden waargenomen. Met hulp van WeSecureIT werd een snel verbetertraject gestart en is de omgeving nu veiliger. De klant is van plan om jaarlijks de audit uit te laten voeren. 

CASUS

Wereldwijde Citrix-aanval bij IT-dienstverlener

Na het waarnemen van vreemde activiteit op een aantal Citrix omgevingen van klanten, waarbij de beschikbare capaciteit van de systemen plotseling nihil was, is WeSecureIT ingeschakeld om sturing te geven aan het interne crisisteam en een projectmatige aanpak op te zetten.

Na forensisch veiligstellen van de logbestanden en het uitvoeren van onderzoek, werd al snel duidelijk dat vrijwel alle Citrix systemen van de klanten van dit IT bedrijf - inclusief die van zorginstellingen - afwijkende activiteit vertoonden. Dit leidde tot berichtgeving door grote onderzoeksbureaus en de media over een wereldwijde aanval op Citrix systemen.

WeSecureIT zette samen met de directeur een bliksemactie op om de schade zoveel mogelijk te beperken, klanten te informeren en systemen waar mogelijk te voorzien van mitigerende maatregelen. Het onderzoek leidde tot aanbevelingen en conclusies over verbeterpunten op het gebied van technische inrichting, organisatorisch beleid en het ontwikkelen van een incident response plan en kwetsbaarhedenprotocol.

Dankzij de inzet van WeSecureIT werden er verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan minder kwetsbaarheden, een snellere opvolging van (mogelijke) incidenten en een projectmatige aanpak. 

MVB20231108 043
CASUS

Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

WeSecureIT is ingeschakeld om de bewustwording van online gevaar bij leerlingen en docenten te stimuleren.

In het programma HachShield, een initiatief binnen de gemeente Roermond, heeft WeSecureIT een interactieve sessie gehouden met zo'n 250 leerlingen en docenten van groep 7 en 8 over het veilig en ethisch gebruik maken van internet.

Leerlingen maken veel gebruik van het internet, bijvoorbeeld via sociale media, en scholen bezitten veel gevoelige persoonsgegevens die niet openbaar mogen worden. Door de leerlingen en docenten bewust te maken van de gevaren draagt WeSecureIT bij aan een veiligere schoolomgeving.

Wilt u als school werk maken van cybersecurity? Iets doen aan de bewustwording van de gevaren of weten waar uw organisatie staat via een nulmeting

Draait uw business
door bij IT-uitval?

Blijf op de hoogte