Onderdeel van

LOGO 75
ISO27001 implementatie
CERTIFICERING

De ISO27001 een papieren tijger? 

Niet als u zich laat begeleiden door de securityconsultants van WeSecureIT. Het doel voor ogen houden van een daadwerkelijk veiligere organisatie, dat is wat we voor staan. Natuurlijk zorgen we dat beleid, protocollen en processen gaandeweg goed worden gedocumenteerd. Maar dit mag geen doel op zich worden.

Shutterstock 1809737035
ISO27001

Certificering van informatiebeveiliging én veiliger worden

Met de ISO27001 certificering zorgt u voor borging van de informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Dit betekent niet alleen het papiertje van de certificering, maar een daadwerkelijk functionerend ISMS wat niet alleen geld heeft gekost, maar juist geld oplevert op langere termijn. U kunt uw klanten, stakeholders en leveranciers met behulp van deze internationaal erkende certificering aantonen dat u de informatiebeveiliging serieus neemt.

Minder kwetsbaarheden, investering voor de toekomst

Door een goed doordacht ISMS worden incidenten voorkomen, omdat kwetsbaarheden sneller worden opgemerkt en voortijdig kunnen worden gemitigeerd. Dit scheelt de organisatie enorm veel resources. Bij informatiebeveiligingsincidenten is de impact kleiner en kan het incident sneller worden geïsoleerd, waardoor de kans op reputatieschade wordt verminderd en het gebruik van resources wordt beperkt.

De ISO27001 in een notendop

  • Structureel beleid (ISMS, Information Security Management System)
  • Bewustwording
  • Best practice in governance en compliance
  • Business continuïteit gewaarborgd
  • Een proces van continu verbetering

De ISO27001 is een managementsysteem voor de informatiebeveiliging. Door de juiste toepassing en uitvoering worden veel positieve neveneffecten bereikt, waaronder een hogere ROI door een betere structuur en processen.

Perform

Continue awareness

Perform

Procesoptimalisatie

Perform

Phishing test

Shutterstock 1542984080

Perform

Mystery guest

Blijf op de hoogte