Shutterstock 2142287833
Beleid & protocollen
cyberSEcurity beleid

Orde in de chaos

We werken meer thuis, veelal in de cloud en met behulp van (soms eigen) portable devices. Informatiebeveiliging is daarmee een stuk complexer geworden. Een goed cybersecurity beleid schept de juiste kaders. 

Shutterstock 2142287833
protocollen

Spreek dezelfde taal

Binnen een organisatie heeft iedereen een ander belang bij data en informatie.
Dat kan zijn de beschikbaarheid en integriteit van data maar bijvoorbeeld ook de veiligheid.  

Cybersecurity beleid

Als alle belangen duidelijk zijn en alle belanghebbenden dezelfde staal spreken kan een cybersecurity beleidsstuk worden opgesteld. Belangrijk is dat deze aansluit bij het algehele beleid van de organisatie en haar doelstellingen. Pas op het moment dat je cybersecurity beleid goed is uitgedacht en er bewuste keuzes zijn gemaakt, kan de juiste IT-inrichting worden bepaald. Zo kunnen IT-dienstverleners en IT-managers goed worden aangestuurd.

Ondersteuning

Wij ondersteunen u in het creëren van draagvlak en het opstellen van dergelijke protocollen en beleidsstukken. Zo kunt u zich richten op uw primaire taak binnen de organisatie.

Perform

Procesoptimalisatie

Perform

ISO27001 implementatie

Perform

Phishing test

Shutterstock 1542984080

Perform

Mystery guest

Blijf op de hoogte