Wesecureit risk
Cyber RI&E
Cyber RI&E

Grip op uw organisatie

Het is essentieel dat u als bestuurder cyberrisico's voldoende begrijpt en dat op directieniveau de risico's in kaart zijn gebracht. Met behulp van onze Cyber Risico Inventarisatie en Evaluatie (Cyber RI&E) helpen we bestuurders bij deze lastige opgave.

Wesecureit risk 2
Wesecureit bescherming
Cyber RI&E

Cyberrisico's begrijpen en doorgronden

Zijn in uw organisatie de cyberrisico's op bestuursniveau in kaart gebracht? Met onze Cyber Risico Inventarisatie en Evaluatie (Cyber RI&E) helpen we u om op directieniveau meer begrip te krijgen voor informatiebeveiliging en om de juiste keuzes te maken. Het is van belang om eerst met elkaar risico's te bepalen en om de behandeling van de geconstateerde risico's te laten aansluiten bij de risicoacceptatie criteria van de organisatie.

Cyber risico's doorgronden

Op basis van een vastgestelde methode (RAVIB) nemen we u mee. We werken hierbij in ons kwaliteitsmanagement systeem Performity. Onze gestructureerde aanpak zorgt voor rust en overzicht. Belangrijk, want door onduidelijkheid onstaan blinde vlekken die voor extra risico's kunnen zorgen.

Tijdens een eerste brainstormsessie met bestuursleden en key-medewerkers in de organisatie zorgen we dat zoveel mogelijk afhankelijkheden van automatisering in kaart worden gebracht en bespreken we welke risico's dit met zich mee kan brengen.

Alle geconstateerde risico's en de manier waarop het bestuur met risico's om zou willen gaan worden duidelijk gedocumenteerd, zodat een naslagwerk en PvA kan worden bepaald.

Volwassenheidsniveau van risicobesef cyberrisico's

Door onze werkwijze worden alle bestuurders en key-medewerkers automatisch meegenomen in de wereld van digitale criminaliteit. Door onze aanpak wordt het volwassenheidsniveau van het risicobesef verbeterd. Wanneer iedereen in de organisatie zich voldoende bewust is van de risico's én van het feit dat een cyber- of privacyincident kan plaatsvinden geeft dit meer committment om met elkaar aan de slag te gaan om geconstateerde risico's aan te pakken.

Door samen met WeSecureIT een cyber RI&E uit te voeren, kunt u cyberrisico's identificeren en beoordelen, zodat u gerichte maatregelen kunt nemen om deze risico's te minimaliseren.

VRR Logo
VRR AERO

“Dankzij de scherpe analyse van WeSecureIT weten wij hoe onze cybersecurity ervoor staat en waar we aan moeten werken om onze data nog beter te beveiligen. De samenwerking met Wouter Parent is bijzonder prettig.”

Erik van Roemburg

Prevent

Quickscan cyberrisico's

Shutterstock 2188603547 (1)

Prevent

Technische IT audit

Prevent

Security Awareness training

Blijf op de hoogte