Onderdeel van

LOGO 75
Procesoptimalisatie
CRUCIALE FACTOR

Welke rol speelt cybersecurity in uw processen?

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met cyberdreigingen. Het is belangrijk om deze dreigingen te identificeren en te beheersen. 

Shutterstock 1250601016
Kritieke onderdelen

Zwakke plekken identificeren

Een belangrijke stap bij het optimaliseren van processen voor cybersecurity is het identificeren van zwakke plekken in het systeem. Door de kritieke onderdelen van uw processen in kaart te brengen, krijgt u als bestuurder grip op IT en cybersecurity. Hierna kunt u werken aan het oplossen van eventuele zwakke plekken.

Cultuur van informatiebeveiliging

Een ander belangrijk aspect van procesoptimalisatie is het creëren van een geschikte cultuur van digitaal veilig werken en omgangsvormen binnen het bedrijf. Medewerkers moeten op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en worden opgeleid in het herkennen van potentiële bedreigingen. Een belangrijke voorwaarde is dat processen en handboeken aanwezig zijn en helder zijn beschreven.

Na het in kaart brengen van processen kunnen eventuele afhankelijkheden en risico's in kaart worden gebracht. Dat betekent dat bij onverhoopt uitval, of een ander incident, snel en adequaat kan worden gehandeld.

Samen aan de slag

Wij inventariseren samen met u de cyberrisico's van zowel uw primaire processen als ondersteunende processen. We constateren eventuele kwetsbaarheden en geven aanbevelingen om deze processen zo goed mogelijk te optimaliseren. 

Perform

Continue awareness

Perform

ISO27001 implementatie

Perform

Phishing test

Shutterstock 1542984080

Perform

Mystery guest

Blijf op de hoogte