Onderdeel van

LOGO 75
FAQ
wat is uw uitdaging

Antwoorden op veel voorkomende vragen

Iedere organisatie is uniek. De vragen waar bedrijven mee zitten op het gebied van cybersecurity komen wel vaak overeen. Daarom hebben we onderstaand een overzicht gemaakt met veel voorkomende vragen en onze antwoorden. Neem voor verdere toelichting of antwoord op uw specifieke vraag direct contact met ons op! 

Heeft onze organisatie een hacker binnen?

Het kan zijn dat data of systemen niet meer beschikbaar zijn, of dat u vreemde inlogpogingen op bijvoorbeeld Microsoft 365 accounts heeft waargenomen. Het is verstandig niet in paniek te raken en direct expertise in te schakelen. U kunt de onderzoeker helpen door te zorgen dat netwerkoverzichten klaar liggen en er een overzicht wordt gemaakt van de geraakte accounts / systemen. Start met een incident log, noteer alle handelingen, gebeurtenissen en betrokken medewerkers. Dat geeft de onderzoeker een goed startpunt. Zorg indien noodzakelijk voor een plek waar een crisisteam kan samenkomen.

Hoe kunnen we u helpen?
WeSecureIT biedt organisaties hulp om het incident de baas te blijven. We onderzoeken wat er precies is gebeurd en hoe de schade beperkt kan worden. Als de crisis is opgelost, bekijken we samen met u welke verbeterpunten naar voren zijn gekomen en helpen we u de verberpunten te implementeren.

Onze oplossingen
Digitale noodhulp
Digitaal feitenonderzoek 

Hoe veilig is onze organisatie? Hebben we digitale open deuren?

In het huidige landschap van de online dreiging en de afhankelijkheid van IT-systemen en andere digitaal verbonden technologie is het goed dat u uzelf deze vraag stelt. In een rap tempo volgen de ontwikkelingen zich op. Wij kunnen ons voorstellen dat u het lastig vindt dit bij te benen en ook nog de veiligheid van al die systemen te kunnen garanderen. Het is de grootste uitdaging voor iedere onderneming.

Hoe kunnen we u helpen?
Wij bieden u een uitgebreide nulmeting van uw digitale omgeving. Onze ethische hackers kijken met haviksogen naar alle systemen, de IT inrichting en externe toegangsmogelijkheden. Daarnaast kijken we ook naar de organisatorische kant. Vaak onderbelicht, maar net zo belangrijk! Resultaat: een heldere inzichtelijke rapportage met concrete verbeterpunten.

Onze oplossingen
Cyber security audit
KWETSBAARHEDENSCAN

Hoe zorgen we voor meer bewustwording bij onze medewerkers? 

Het is van cruciaal belang om veilig te werken in de moderne zakelijke omgeving, waar cyberdreigingen steeds geavanceerder worden. Basis bewustzijn van digitaal veilig werken is zeer belangrijk. Cybercriminaliteit is zeer dynamisch en dreigingen evolueren in rap tempo. Als u meer wilt halen uit de human firewall is continue training belangrijk. Zo blijven medewerkers uitgedaagd worden en kunnen ze ook nieuwe aanvalsmethodieken herkennen.

Hoe kunnen we u helpen?
WeSecureIT biedt een zeer geavanceerd awareness platform aan inclusief phishing tests, awareness e-learning en meldknop voor verdachte e-mails. Het systeem kan worden gekoppeld aan uw Active Directory waardoor er geen tijd geinvesteerd hoeft te worden in het aanmelden van nieuwe medewerkers. Nieuwe content wordt jaarlijks toegevoegd.

Onze oplossingen
awareness platform
security awareness training

Wat levert implementatie van ISO27001 ons op? 

Het implementeren van deze standaard helpt bij het verminderen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren van de financiële gevolgen van dergelijke incidenten. Ook gaan uw medewerkers gestructureerder werken. Dit leidt tot een hogere ROI (Return on Investment) omdat IT-middelen en IT-personeel effectiever worden ingezet en minder tijd hoeven te besteden aan het oplossen van beveiligingsproblemen.

Hoe kunnen we u helpen?
Van brandjes blussen naar in control zijn over de IT-omgeving en de cyberrisico's. Dat is waar we u concreet mee kunnen helpen. Een certificering van de ISO27001 hoeft geen doel an-sich te zijn. We kunnen uw organisatie begeleiden met een gestructureerde werkwijze en implementatie van een ISMS (Information Security Management System). We begeleiden u hier goed bij, zodat uw investering zich op langere termijn zal uitbetalen.

Onze oplossingen
ISO27001 implementatie

Mijn IT-team werkt onvoldoende gestructureerd. Wat kan ik doen?

Een veelvoorkomend probleem is de gebrekkige communicatie tussen IT-teams en andere medewerkers, wat leidt tot onbegrip en een ongestructureerde werkwijze. Dit komt vaak naar voren in onze cybersecurity-audits. Het leidt tot een vicieuze cirkel van probleem naar probleem en brandjes blussen. Het doorbreken van deze cyclus is essentieel om gestructureerder te kunnen werken.

Hoe kunnen we u helpen?
Wij helpen u graag van brandjes blussen naar het in control zijn. Door een gestructureerde en goed gedocumenteerde aanpak wordt de ROI op IT-middelen groter én wordt het risico op incidenten kleiner. Wij helpen u met de vertaalslag van de techniek naar de business!

Onze oplossingen
asset management
procesverbetering
awareness traject

Hebben wij veel kwetsbare apparatuur?

U ontkomt er bijna niet aan, kwetsbare apparatuur. De ontwikkelingen gaan enorm snel. Bijna alle digitale apparatuur zit een netwerkstekker of WiFi aan. De digitalisering is iets moois, alleen het heeft ook een keerzijde. Al die apparatuur is kwetsbaar voor hackers.

Hoe kunnen we u helpen?
Wij brengen uw digitale omgeving en onderlinge afhankelijkheden in kaart. We zorgen via onze geavanceerde tooling dat uw netwerk (en alle aangesloten apparatuur) wordt gescand op kwetsbaarheden, zodat deze voordat een criminele hacker ze misbruikt kunnen worden gemitigeerd.

Onze oplossingen
kwetsbaarhedenanalyse
cyber security audit 

Ik maak me zorgen over het 'wat-als'-scenario...

Het is logisch dat u zich als (eind) verantwoordelijke afvraagt hoe uw organisatie zou reageren bij een onverhoopt cyberincident. Bovendien vragen steeds meer bestuurders zich af of de organisatie voldoende voorbereid is op een cyberincident. 

Hoe kunnen we u helpen?
We testen uw organisatie met een op maat gemaakt rampscenario om te kijken of uw protocollen en Incident Response Plan goed op elkaar zijn afgestemd. Samen met een expert evalueren we de reactie van uw medewerkers op een nagebootste noodsituatie. We bespreken de verbeterpunten om zo een betere reactie en up-to-date Incident Response Plan te creëren voor toekomstige noodsituaties. Heeft uw organisatie nog geen Incident Response Plan of Continuïteitsplan? Dan helpen we u met het opstellen en implementeren.

Onze oplossingen
incident response plan
incident scenario game
beleid en protocollen
procesoptimalisatie
 

We hebben onze cyberrisico's onvoldoende in kaart gebracht

Afhankelijkheden van automatiseringssystemen zijn steeds groter geworden. Wij begrijpen dat als een van uw kritische systemen uitvalt, dit zeer vervelende gevolgen kan hebben. Ditzelfde geldt voor uw toeleveranciers of logistieke partners. Wanneer ergens in de keten een proces vertraging oploopt, merkt u dat vrijwel direct en heeft dat al snel gevolgen voor de rest van uw organisatie.

Hoe kunnen we u helpen?
We bieden u inzicht in de afhankelijkheden van de keten. We helpen u inzicht en overzicht te krijgen over systemen, applicaties en derden die noodzakelijk zijn voor uw primaire processen. We helpen u de specifieke risico's in kaart te brengen, zodat u bewuste keuzes kunt maken in uw risicobeheersing.

Onze oplossingen
interim security specialist
cyber security audit
 

Onze IT dienstverlener zegt dat we prima beveiligd zijn. Hoe kan ik dit objectief beoordelen?

IT-dienstverleners hebben net als uw organisatie te maken met enorm snelle veranderingen in de digitale omgeving. Criminelen weten dat organisaties steeds afhankelijker zijn van digitalisering en ontwikkelen misschien nóg sneller dan dat uw dienstverlener met de tijd mee kan. Daarnaast kan een IT- inrichter onmogelijk objectief zijn eigen omgeving beoordelen.

Hoe kunnen we u helpen?
U kent ze vast wel: Vertrouwen is goed, controle is beter en Wij van WC eend… WeSecureIT biedt u een volledig onafhankelijke en objectieve beoordeling van het cyberrisico voor uw organisatie en de systemen die uw organisatie gebruikt. We beoordelen de inrichting door de ogen van een criminele hacker en we bieden u daarna een concreet verbeterplan.

Onze oplossing
Cyber Security Audit

Blijf op de hoogte