Onderdeel van

LOGO 75
Security Awareness Training
bewustwording

Op zoek naar de zwakste schakel

Hackers weten bij uitstek de zwakste schakels te vinden en vaak blijkt deze schakel menselijk handelen. Op een phishing link is zo geklikt, zeker als deze afkomstig lijkt te zijn van de directie van je bedrijf. Een organisatie die gewapend is tegen cyberaanvallen begint bij goed opgeleide en bewuste medewerkers.

MEERDERE invalshoeken

Awareness training voor uw medewerkers en bestuurskamer

WeSecureIT helpt organisaties bij het vergroten van de kennis van haar medewerkers en maakt deze kennis via training, e-learning of workshop direct toepasbaar. De trainingen worden gegeven door veiligheidsexperts die gewend zijn meerdere invalshoeken te hanteren. Hierdoor sluiten de trainingen goed aan bij de huidige kennis en vaardigheden van medewerkers en teams (waaronder ook het MT). 

Maatwerk awareness training

Wij hechten waarde aan maatwerk. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de beleving van uw medewerkers en wordt de focus gelegd op wat echt belangrijk is voor uw organisatie. 

Specifiek voor de boardroom heeft WeSecureIT een Boardroom sessie ontwikkeld die ingaat op de strategische en tactische kant van cybersecurity. Uiteraard afgestemd op het niveau van de bestuurskamer.

Shutterstock 699244396
social engineering

Kwetsbaarheden voorkomen

Kwetsbaarheden aantonen is één, de geconstateerde kwetsbaarheden oplossen is twee. Doelstelling is om in de toekomst kwetsbaarheden te voorkomen. Social Engineering is de term die gebruikt wordt voor allerhande fysieke en digitale smoesjes waarmee medewerkers worden misleid om dingen te doen, gegevens af te staan etc.

Door middel van het bezoek van onze mystery guest - eventueel gecombineerd met een phishing test - kunnen we werken aan een awareness training op maat, waarmee cyberincidenten in de toekomst worden voorkomen.

Prevent

Cyber Security Audit

Prevent

Quickscan cyberrisico's

Shutterstock 2188603547 (1)

Prevent

Technische IT audit

Blijf op de hoogte